Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/06/2021 in all areas

  1. 1 point
    Merhaba RetroHub sakinleri. Bugün sizlere Johnix'in geliştirdiği ve kodlarken projeye ilgisini kaybederek yarım bıraktığı Apollo packini paylaşıyorum. Packte CMS'de birtakım sorunlar vardır. Yayımlanmış en gelişmiş HTML projelerinden biridir. Arayüz açısından zengindir ve birçok temel Habbo sistemi yapılmıştır >> Yürüme >> Chat >> Navigasyon >> Bazı Moderasyon komutları >> Bazı kullanıcı komutları (otur, ayyürüyüşü vs.) >> Bubbleler >> Mobiler (yarıda kalmıştır.) >> Katalog (yarıda kalmıştır.) Şu an bunlar mevcut olarak bulunmaktadır. Ekran görüntüleri İndirme Linkleri Veritabanı: [Hidden Content] CMS: [Hidden Content] MOBİLYALAR: [Hidden Content] CLİENT: [Hidden Content] EMULATOR: [Hidden Content]